• english
  • spanish

Search by first letter:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z

 letraz
GIRLSBOYS

GIRLS

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Zaher Zaher ዛህራ  
Zauditu /
Zawditu /
Zewditu
     
Zawdie      
Zayeda Zayïda ዛይዳ  
Zeazeb Zä’Azeb ዘኣዜብ Of South
Zebenay Zäbänay ዘበናይ Modern
Zebib Zäbib ዘቢብ A raisin
Zebiba Zäbiba ዘቢባ  
Zebida Zäbida ዘቢዳ  
ZebYederu ZäbYïdäru ዘብ ይደሩ May they be on guard duty!
ZeEmanuel Zä-Ämanu’él ዘአማኒኤል  
Zefetret Zäfït’rät ዘፍጥረት Of creation
Zehara Zähara ዘሃራ  
ZeleAlem Zälä’aläm ዘለኣለም Forever, eternal
Zeleka Zäläk’a ዘለቃ  
Zeleke      
Zelekech Zäläk’äčč ዘለቀች She went through
Zelela Zäläla ዘለላ A bunch of fruits
Zelo Bayne Zällo Bayne ዘሎ ባኅኔ He jumping through my eye
Zema Zema ዜማ Religious song
Zemam Zïmam ዝማም  
Zembaba Zämbaba ዘምባባ A palm tree
Zemede Maryam Zämädä Maryam ዘመደ ማርያም Relative of Mary
Zemedenesh Zämädenäš ዘመዴነሽ You are my relative
Zemenay Zämänay ዘመናኅ (A variation of Zebenay, Modern)
Zemeta Zïmmeta ዝምታ Silence
Zemetawerk Zemmeta wärk’ ዝምታ ወርቅ A silence of gold, a golden silence
Zemamnesh Zemamnäš ዝማምነሽ  
Zemzem Zämzäm ዘምዘም  
Zena Zéna ዜና News or fame
Zenash Zïnnaš ዝናሽ Your fame
Zenashwerk Zénashwärk’ ዜናሽወርቅ  
Zenawit Zénawit ዜናዊት  
Zenaye Zenaye ዜናዬ My news. You are my news
Zenbaba Zänbaba ዘንባባ  
Zenha     Beauty
Zeneb Zännäb ዘነብ  
Zenebech Zännäbäčč ዘነበች (She) rained
Zenebework Zännäbä Wärk’ ዘነበ ወርቅ Gold rain
ZereshWerk Zärïš Wärk’ ዘርሽ ወርቅ Gold is you lineage
Zerfe Zärfé ዘርፌ  
Zerfnesh Zärfnäš ዘርፍነሸ You are a border
Zerfeshewal Zärfäšäwal ዘርፈሸዋል  
Zerefu Zärräfu ዘረፉ  
Zeritu Zäritu ዘሪቱ  
ZerTehun ZärTïhun ዘር ትሁን May she be an offspring, a lineage!
Zewde Zäwdé ዘውዴ  
Zewdi Zäwdi ዘውዲ  
Zewditu Zäwditu ዘውዲቱ She is the crown
Zewdnesh / Zewdenesh ZäwdNäš ዘውድ ነሽ You Are A Crown
Zewera Zäwärwarra ዘወርዋራ  
Zeyeneb Zäyenäb ዘይነብ  
Zeyeneba Zäyenäba ዘይነባ  
Zeyetun Zäyetun ዘይቱን  
Zaynu Zäynu ዘይኑ  
Zimenew      
Zinetu Zinätu ዚነቱ  
Zoma Zoma ዞማ Silky, thick hair
Zubeda Zubeda ዙቤዳ  
Zubyda Zubyda ዙብይዳ  
Zufan Zufan ዙፋን Throne
Zufanesh      
Zuriyash Zuriyaš ዙሪያሽ Your surrounding area. Your circumference
Zuriyashwerk Zuriyaš wärk’ ዙሪያሽ ወርቅ God is your circumference, gold is all your way around

BOYS

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Zadig Zadig ዛዲግ  
Zafe Zafä ዛፉ  
Zalelew     May the new child grow to be powerful and victorious
Zayed Zayed ዛይድ  
Zeadonay Zä’Adonay ዘኣዶናይ Of Adonay
Zeamanuel Zä’Ammanu’el ዘዐማኑኤል Of Emanuel
Zebdewos Zäbdéwos ዘብዴዎስ  
Zeberga Zäbärga ዘበርጋ  
Zeke Zäkké ዘኬ  
Zecharias /
Zecarias /
Zecaharias
Zäkkareyas ዘካርያስ
ዘካሪያስ
Zachary. God will remember. Remembering God
Zedagem Zädagïm ዘዳግም The second one
Zedengel Zä-Dïngïl ዘድንግል Of the Virgin
Zegaw Zegaw ዜጋው The national, the citizen
Zegebrel Zä-Gäbre’él ዘገብርኤል Of Gabriel
Zegene Zäggänä ዘገነ He scooped up
Zegeye Zägäyyé ዘገዬ He was tardy
ZeGiyorgis Zä-Giyorgis ዘጊዮርጊስ Of George
ZeHaleluya Zä-Halleluya ዘሃሌሉያ Of Hallelujah
Zeiyesus Zä’Iyyäsus ዘኢየሱስ Of Jesus
Zekale Zïk’k'alä ዝካለ He declined, he became humble
Zekargachew Zïk’k'argaččäw ዝቃርጋቸው Bring them low! Degrade them!
Zekarge Zïk’k'arge ዝቃርጌ One who demotes or degrades
Zekewos Zäkkéwos ዘኬዎስ  
Zekristos Zäkrïstos ዘክርስቶስ Of Christ
Zeki /
Zakiey
    Pure
Zekiros Zä-Kiros ዘኪሮስ  
Zekra Kal Zïkrä K’al ዝክረ ቃል Remembrance of a word
Zekra Maryam Zïkrä Maryam ዝክረ ማርያም Remembrance of Mary
Zeleke Zälläk’ä ዘለቀ He went through
ZeleAlem Zälä’aläm ዘለኣለም Forever, eternal
Zelele Zällälä ዘለለ  
Zelelegn Zälläläññ ዘለለኝ He jumped over me, he went over my head
Zelelew Zälläläw ዘለለው He jumped over him, he went over his head
Zeleul Zälï’ul ዘልዑል Of a prince
Zelesagna Zäläsäñña ዘለሰኛ  
Zema Zema ዜማ Religious song
Zemad Ante Hunegn Zämäd Antä Hunnäññ ዘመድ አንተ ሁነኝ Be a relative to me!
Zemame Zemamé ዝማሜ  
Zemare Zïmmaré ዝማሬ  
Zemaryam Zämaryam ዘማርያም Of Mary
Zemb Zemb ዝምብ Fly (noun)
Zembaba Zämbaba ዘምባባ  
Zemedeneh Zämädenäh ዘመዴነህ You are my relative
Zemedhen Zämädhïn ዘመድኅን Of the Redeemer (savior)
Zemedhun Zämädhun ዘመድሁነ Be a relative, or a family!
Zemelak Zämäl’ak ዘመልአክ Of an angel
Zemene Zämmänä ዘመነ  
Zemenfes Zä-Mänfäs ዘመንፈስ Of the Spirit
Zemenfes Kedus Zä-Mänfäs K’ïddus ዘመንፈስ ቅዱስ Of the Holy Spirit
Zemehret Zämïhrät ዘምሕረት Of mercy
Zemet Zämät ዘመት A kind of fish
Zemeta Zïmmeta ዝምታ Silence
Zemetawerk Zïmmetawärk’ ዝምታወርቅ  
ZeMikael Zä-Mika’él ዘሚካኤል Of Michael
Zemuy Zämuyy ዘሙይ  
Zena Zéna ዜና News
Zena Gebrel Zéna Gäbrï’el ዜና ገብርኤል News of Gabriel.
Zena Markos Zéna Mark’os ዜና ማርቆስ News of Mark
Zena Maryam Zena Maryam ዜና ማርያም News of Mary
ZenaWerk Zéna Wärk’ ዜና ወርቅ News of Gold
Zena /
Zina
Zïnna ዝና Fame, prestige
Zenabu Zenabu ዝናቡ The rain
Zenah Zïnnah ዝናህ  
Zenaneh Zenanäh ዜናነህ  
Zenawi Zenawi ዜናዊ Announcer, historian, chronicler
Zenbaba Zänbaba ዘንባባ  
Zenebe Zännäbä ዘነበ (He) rained
Zepawlos Zäp’awlos ዘጳውሎስ Of Paul
Zepetros Zäp’et’ros ዘጴጥሮስ Of Peter
Zere Zär’ä ዘርአ The seed of, the descendent of
Zerefa Zäräfa ዘረፋ A plunder, a pillage
ZereAbreham Zär’ä-Abrïham ዘርአ አብርሃም Family of Abraham
ZereBuruk Zär’ä-Buruk ዘርአ ቡሩክ Family of the blessed
ZereEndreyas Zär’ä-Ïndrïyas ዘርአ እንድርያስ Family of Andrew
ZereMaryam Zär’ä-Maryam ዘርአ ማርያም Family of Mary
ZereMuse Zär’ä-Muse ዘርአ ሙሴ Family of Moses
ZereSenay Zär’ä-Sännay ዘርእ ሰናይ  
ZereSeyon Zär’ä-S’ïyon ዘርእ ጽዮን Family of Zion
Zerey Zär’äy ዘርአይ  
ZereYacob Zär’ä-Ya’eqob ዘርአ የእቆብ Family of Jacob
ZereYohannes Zär’ä-Yohannïs ዘርአ ዮሐንስ Family of John
Zerf Zärf ዘርፍ     
Zerfeshiwal Zärfäšiwal ዘርፈሺዋል You have pillaged him
Zerfneh Zärfnäh ዘርፍነህ You are a border
Zerfu Zärfu ዘርፉ  
Zergaw Zärgaw ዘርጋው Spread him out!
Zerihun /
Zerihuyn /
Zeryehun
Zärihun
Zärihuyn
Zäriyhun
ዘሪሁን
ዘሪሁይን
ዘሪይሁን
May he be an offspring, a linage!
Zerom Zär’om ዘርኦም  
Zeru Zäru
Zär’u
ዘሩ
ዘርኡ
The descendants of one individual. Lineage
Zerufael Zä-Rufa’él ዘሩፋኤል  
Zeselase Zäsïllase ዘሥላሴ Of the Holy Trinity
Zewale Zäwwalä ዘዋለ He entered suddenly or swiftly
Zewd Zäwd ዘውድ Pair, associate, companion
Zewde Zäwdé ዘውዴ  
Zewdu Zäwdu ዘውዱ The crown
Zeweld Zäwäld ዘወልድ Of the Son (God)
Zewengel Zä-Wängél ዘወንጌል Of the Gospel
Zewneh ZäwdNäh ዘውድ ነህ  
Zewerwara Zäwärwarra ዘወርዋራ  
Zeyohanes Zäyohannïs ዘዮሐንስ Of John
Zuber Zubär ዙበር  

alicia
AliciA